W kontaktach między dwiema kulturami tłumacze odgrywają istotną rolę. Ich zadaniem jest umożliwienie komunikacji odbywającej się między uczestnikami posługującymi się różnymi językami. Sprawia to, że rolą osoby dokonującej zarówno przekładu ustnego, jak i pisemnego, jest właściwy dobór środków językowych umożliwiający przekazanie zbliżonego przekazu do tego, jaki miał na myśli nadawca. 

Na czym polega trudność tłumaczenia pisemnego? 

Największym problemem, z jakim zmagają się osoby wykonujące ten zawód, to kwestia dosłownego przełożenia treści oraz precyzja. Znalezienie odpowiedniego ekwiwalentu dla konkretnego sformułowania (zwłaszcza w mowie potocznej, poezji i przysłowiach) wydaje się często zadaniem niemożliwym, ponieważ pewne części języka są mocno zakorzenione w kulturze kraju i bez jej znajomości, trudno zrozumieć ich sens. 

Sytuacja ma się nieco inaczej, gdy chodzi o tłumaczenia medyczne. Do ich wykonania niezbędna jest fachowa terminologia i dokładny, wykonany niemal „słowo w słowo” przekład zleconej dokumentacji. 

Specyfika przekładu w dziedzinie medycyny

Mając do czynienia z kartą pacjenta, historią choroby, artykułem specjalistycznym, specyfikacją sprzętową, ulotką dołączoną do lekarstw oraz innymi tekstami z zakresu medycyny, technologii medycznej i farmacji, tłumacz staje przed wyzwaniem innego typu. W tym przypadku powinien on jak najwierniej przekazać to, co znajduje się w tekście pierwotnym. Terminologia medyczna nie pozostawia miejsca na interpretację, jak to ma miejsce w przypadku innych typów. Konieczne jest zapoznanie się dokładnie z charakterystyką każdego dokumentu oraz naukę słownictw dokładnie określającego ekwiwalent w docelowym języku. 

Aby dokonać takiego przekładu, trzeba posiadać wiedzę, determinację, być odpowiedzialnym – teksty te wpływają na ludzkie zdrowie i życie. Przydaje się również praktyka medyczna, stąd tłumaczeniami takimi zajmują się zazwyczaj lekarz bądź osoby związane ze służbą zdrowia. Jednak nie jest to zawód objęty żadnymi restrykcjami w przypadku chęci rozpoczęcia pracy zarobkowej. Potrzebne jest znajomość języka rodzimego, języka obcego i terminologii medycznej. Warto też swobodnie poruszać się w konkretnej tematyce (specjalizacji), gdyż łatwiej wtedy zorientować się w nowościach dziedzinowych, pojawiających się często na rynku polskim i zagranicznym. 

Przy współpracy: https://www.argus.czest.pl/


Polecane firmy: Adwokat Kaliszewski