Imprezy firmowe to narzędzie pracodawcy, które kryje w sobie ogromny potencjał. Z pewnych względów są one jednak nie doceniane, niezbyt chętnie wykorzystywane, a nawet uznawane za zbędne. To błąd. Imprezy firmowe przynoszą wiele korzyści, zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Dlaczego warto, aby firmy organizowały takie wydarzenia? Jakie korzyści ono przynosi dla pracodawcy, a jakie dla pracowników? Jak często je organizować?

Czy pracodawca ma obowiązek organizowania imprezy integracyjnej?

Pracodawca nie ma obowiązku organizowania imprezy firmowej dla swoich pracowników. Kodeks pracy nie nakłada na niego takiego obowiązku. Organizacja takiego wydarzenia to ze strony pracodawcy dobra wola. Dlatego wielu pracodawców po prostu ich nie organizuje. Nie widzi żadnych korzyści z takiego przedsięwzięcia. Impreza firmowa to jednak świetny pomysł na to, aby scalić ze sobą zespół, podnieść jego morale, a tym samym wpłynąć na jakość ich pracy.

Jak często warto organizować imprezę firmową?

Oczywiście im częściej, tym lepiej. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości finansowe firmy. Nie można również zapominać, że organizacja takiej imprezy może nieco zaburzyć system pracy. Optymalną opcją wydaje się organizowanie imprezy firmowej raz na pół roku. Raz na rok to takie minimum. Oczywiście, jeśli firma może sobie na to pozwolić można imprezy, czy wyjazdy firmowe organizować częściej. Nie ma tu żadnej reguły i zasad, które obowiązują.

Co zyskuje firma na organizacji imprezy firmowej?

Impreza integracyjna ułatwia pracodawcy zbudowanie silnego zespołu. Pracownicy mają możliwość spędzenia wspólnie czasu, czasu skupionego nie na wykonywaniu obowiązków zawodowych, a na poznanie siebie nawzajem. Swoich zainteresowań, pasji i życia prywatnego. Takie zachowanie może pomóc w zbudowaniu więzi w zespole. Lepsza więź to lepsza atmosfera w miejscu pracy. Lepsza atmosfera to mniej konfliktów. To także pracownik, który przychodzi do pracy chętnie i pracuje wydajniej. Impreza integracyjna to również świetny sposób na odkrycie wśród pracowników liderów, czyli osób, które wykazują cechy przywódcze. Posiadanie wśród pracowników liderów to świetny sposób na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. Lider będzie motywował innych do pracy. Jednocześnie sam będzie dążył do realizacji celów na 110%. Jego postawa będzie przez inny zauważana i naśladowana. Impreza integracyjna to świetny sposób na wprowadzenie nowego członka do zespołu! Dzięki temu nowy pracownik nie będzie czuł się wyobcowany w zespole, do którego dołącza. W trakcie imprezy integracyjnej pracownicy mogą poznać swojego pracodawcę od zupełnie innej strony. Może to znacznie przybliżyć pracowników niższego szczebla z kierownictwem. Dzięki temu cały zespół, bez względu na zajmowane stanowisko, jest zjednoczony. Wszyscy czują, że przynależą do jednego zespołu, zauważają, że razem potrafią osiągnąć więcej, co poprawia efektywność pracy.


Polecane firmy: Adwokat Kaliszewski