Nie musimy wcale być dużymi graczami na rynku walutowym, aby starać się zrozumieć, od czego zależą kursy walut. (Kursy walut w Comparic) Wystarczy, że planujemy wyjazd na wakacje albo większe zakupy na zagranicznym portalu aukcyjnym, aby zależało nam na tym, by polityka kursowa była dla nas przystępna. Okazuje się jednak, że nawet specjalistom często trudno jest odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy należy spodziewać się wzrostu, a kiedy spadku kursu danej waluty. Jak to możliwe?

 

Gospodarka i jej rola

Jeśli zależy nam na tym, aby przewidzieć przyszłe kursy walut, musimy liczyć się z tym, że pod uwagę brać będziemy nawet nie kilka, ale kilkanaście zmiennych. Kluczowe znaczenie ma przy tym gospodarka. Wynika to z tego, że pieniądz, bez względu na to, z jaką walutą mamy do czynienia, to odbicie stanu, w jakim znajduje się ekonomia w państwie (lub państwach), w których jest on używany. Im lepsze są więc wyniki, jakie odnotowuje rynek lokalny, tym bardziej atrakcyjny stawać się będzie kurs danej waluty. Oczywiście, pojęcie atrakcyjności zawsze jest względne. W dobrych warunkach gospodarczych waluta jest silna, nietrudno jednak jest domyślić się, że nie każdemu odpowiada to w jednakowym stopniu.

Jak określa się kondycję gospodarczą?

Gdy mówi się o tym, że to kondycja gospodarcza wpływa na kursy walut, można mieć wrażenie, że jest to pojęcie dość enigmatyczne. Na szczęście, można je rozszerzyć. Czynnikami, na które w szczególny sposób zwraca się uwagę są więc: stopa bezrobocia, produkt krajowy brutto, indeks PMI, a więc wskaźnik aktywności finansowej, a także wskaźnik obejmujący ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Każdy z tych elementów jest poddawany monitoringowy. Dobrą wiadomością dla osób chcących nie tylko śledzić, ale i prognozować kursy walut jest również to, że dane są powszechnie dostępne. Osoby, dla których język liczb nie jest zbyt czytelny, mogą liczyć również na analizy dokonywane przez ekspertów. Ci wypowiadają się nad tego, jak czytać dane i jaki jest ich realny wpływ na kondycję danej waluty.

 

 

 

Współpraca: Comparic


Polecane firmy: Adwokat Kaliszewski