Jak rozliczyć bitcoin? To pytanie, które nader często gości na tematycznych forach internetowych. Oczywiście, mówiąc ściślej chodzi o rozliczenie przychodzi związanego z obrotem kryptowalutami, a jego to temat wracający niczym bumerang w momencie zakończenia roku podatkowego. W owej kwestii wypowiedzi oficjalnej udzieliło także Ministerstwo Finansów. Co wynika z tego komunikatu dla podatników i organów podatkowych? Czy komunikat ten jest wiążący?

Komunikat ten został opublikowany na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów w dniu 04.04.2018r . Informacja ta dotyczy konsekwencji podatkowych obrotu kryptowalutami w zakresie podatku dochodowego VAT oraz PCC.

płynie
Wiadomość opublikowana w zakładce „Aktualności” informuje nas, iż w związku ze zbliżającym się terminem złożenia deklaracji podatkowej za rok poprzedni należy wykazać również przychody związane z obrotem wspomnianymi kryptowalutami. Rozliczenia należy dokonać poza działalnością gospodarczą w postaci przychodu spraw majątkowych, o ile sprzedaż taka nie zawiera znamion działalności gospodarczej, a także w ramach działalności gospodarczej. W związku z tym rodzi się zasadnicze pytanie – w jakich przypadkach obrót kryptowalutami generuje taki przychód?
Chodzi o dwa warianty. Pierwszy z nich to przychód związany ze sprzedażą kryptowaluty, czyli zamianą kryptowaluty na walutę tradycyjną taką jak złotówka, euro, czy dolar amerykański. Drugim wariantem jest zamiana kryptowaluty na inną kryptowalutę. I tu stopnień skomplikowania procedury wzrasta…

Podpunkt ten bynajmniej nie dotyczy wyłącznie zamiany prostej.

imadło
Zamieniać można również na linii – kryptowaluta – towar/usługa. Tego rodzaju zamianę z prawnego punktu widzenia należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, a zatem analogicznie – jako zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych – m.in. wierzytelności. W przypadku tego rodzaju rozliczeń organ został jednak dość elastyczny i liberalny, bowiem z komunikatu możemy dowiedzieć się ponadto, że podatnik ma możliwość rozliczenia kosztów, które nie zostały udokumentowane fakturą tylko wtedy, gdy zostaną rzetelnie udokumentowane innym rodzajem dokumentu. Niestety – nie wiemy w jakiej postaci występuje owa enigmatyczna „inna forma rzetelności”.

Czy komunikat Ministerstwa Finansów chroni podatnika? Czy w ogóle jest on wiążący?

Z informacji zawartych w komunikacie wynika, iż zastosowanie się do powyższych objaśnień przez podatnika chroni go w zakresie takim samym jak interpretacja podatkowa. Niestety informacja ta nie jest objaśnieniem podatkowym , a zatem zgodnie z prawem udokumentowanie przychodów w żaden sposób podatnika nie chroni, zwłaszcza, że urząd skarbowy na wypadek kontroli podatkowej ma prawo do przyjęcia innego stanowiska. Idąc tym tropem nie sposób dojść do wniosku, iż informacja ta nie jest wiążąca ani dla podatników, ani dla organów podatkowych.

Polecamy: https://www.daktela.com/pl/dedykowana-centrala/


Polecane firmy: Adwokat Kaliszewski